Sverre W. Monsen

SIDEN 1868 HAR VI VÆRT EN TRYGG PRODUSENT AV TEKSTILER TIL ALLE LIVETS FASER.

ARBEIDSTØY, UNIFORMER OG ANDRE TEKSTILER

LOGIN FOR KONTRAKTSKUNDER

Brukernavn Passord
Glemt passord?

Følg oss på sosiale medier

Corona-viruset kan potensielt påvirke leveranser fra SWM.

Vi oppfordrer kunder som leverer til helsevesenet om å sjekke sine beholdninger

Som kjent for de fleste har WHO erklært Corona-viruset som en internasjonal folkehelsekrise.

Både det internasjonale og det nasjonale næringslivet innretter seg etter dette og tar nå nødvendige forholdsregler.

I Kina er flere fabrikker fortsatt stengt. Det er vanskelig å vite når disse åpner igjen og hvilken innvirkning dette kan få på fremtidige leveranser. SWM har få produsenter i Kina, og vil således ikke rammes sterkt som en direkte konsekvens av dette. Det er imidlertid for tidlig å si hvilke ringvirkninger dette potensielt kan få. SWM har i hovedsak produksjon i Pakistan og i Europa. Ingen av områdene hvor vi har produksjon er foreløpig på listen over områder med vedvarende spredning. Men, dette kan endres, samtidig som andre deler av vår leveransekjede – som transport – også kan rammes.

Ved et større utbrudd i Norge kan helseinstitusjoner få en større belastning i form av institusjonsinnleggelser enn ved en normalsituasjon.

SWM har et stort lager med mange varer til enhver tid, men beholdningen er tilpasset en normalsituasjon, og ikke den situasjonen som har oppstått som følge av Corona-viruset. Enkelte artikler kan derfor bli utsolgt på kort og lengre sikt.  Transportsektoren er også blant bransjene som kan bli rammet, og en slik situasjon vil kunne medføre at leveranser blir stoppet på kort varsel. Likeledes kan vår egen logistikkorganisasjon blir rammet. Vi tar de forholdsregler vi kan internt i bedriften. 

Vi oppfordrer spesielt våre kunder i helsevesenet, samt vaskerier som leverer tekstiler til   helseinstitusjoner, til å se over sine beholdninger for å vurdere om man er rustet til å kunne takle en eventuell eskalering av Corona-viruset. Vi vil fra vår side gjøre vårt ytterste for å være leveransedyktig.

Tilbake

Sverre W. Monsen AS 

org.nr. 916 488 386

Besøksadresse: Øvre Fyllingsvei 83, 5161 Laksevåg

Postadresse: Postboks 55, Laksevåg - 5847 Bergen

Telefon: 55 94 52 00  Epost: swm@swm.no 

Kontonr. 6550 05 90623

© Sverre W. Monsen 2021